Lista postępowań PZP

Pozycje 1-7 z 7  pokazuj  pozycji

ZP.271.1.52.2022.EZ2 Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Narutowicza w Białej Podlaskiej Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-15 2022-09-30 12:00 --
ZP.271.1.53.2022.EZ2 Zaprojektowanie i budowa toalety wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Gminy Miejskiej Biała Podlaska Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-15 2022-10-03 12:00 --
ZP.271.1.54.2022.IMO2 Budowa ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Białej Podlaskiej Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-15 2022-10-03 12:00 --
ZP.271.2.6.2022.MCH2 Dostawa urządzeń komputerowych wraz z akcesoriami oraz oprogramowania biurowego Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-30 2022-10-04 12:00 --
ZP.271.1.55.2022.IMO2 Budowa ulicy Morelowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym w Białej Podlaskiej Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-22 2022-10-07 12:00 --
ZP.271.1.56.2022.JW2 „Budowa obiektów małej architektury - rekreacyjny FIT Park Zdrowia przy ul. Bieńkowskiego w Białej Podlaskiej” Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-23 2022-10-11 12:00 --
ZP.271.2.7.2022.MCH2 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Biała Podlaska oraz jednostek organizacyjnych Miasta w 2023 r. Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-19 2022-10-21 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa