Lista przetargów PZP

Pozycje 1-9 z 9  pokazuj  pozycji

ZP.271.3.2.2020.MCH2 Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Biała Podlaska w sezonie 2020 – 2021 Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-14 2020-10-16 12:00 --
ZP.271.2.3.2020.JW2 Dostawa systemów operacyjnych do serwerów wraz z licencjami dostępowymi na potrzeby Urzędu Miasta Biała Podlaska Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-24 2020-05-05 12:00 --
ZP.271.2.2.2020.MCH2 Dostawa do Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej: aparatu fotograficznego oraz sprzętu fotograficznego do digitalizacji ikon Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-15 2020-04-23 12:00 --
ZP.271.1.6.2020.MCH2 Wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej jezdni oraz wymiana krawężników betonowych w ulicy Akademickiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Artyleryjską do skrzyżowania z ulicą Kopernika w Białej Podlaskiej Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-04-10 2020-04-28 12:00 --
ZP.271.1.5.2020.MCH2 Budowa zatok autobusowych na ulicach: Kościuszki, Akademickiej i Sidorskiej w Białej Podlaskiej w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-04-09 2020-04-27 12:00 --
ZP.271.3.8.2019.MCH2 Usługa odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Biała Podlaska powstających na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (nieruchomości mieszane) Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-11-13 2019-12-16 12:00 --
ZP.271.2.21.2019.TST2 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Biała Podlaska oraz jednostek organizacyjnych gminy na 2020 r. Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-10-09 2019-11-12 12:00 --
ZP.271.3.4.2019.MCH2 Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Biała Podlaska w sezonie 2019 – 2020 Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-09-16 2019-10-17 12:00 --
ZP.271.2.6.2019.MCH2 Dostawa wraz z rozmieszczeniem i montażem instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Biała Podlaska Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-07-24 2019-09-26 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa