Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 38  pokazuj  pozycji

ZP.271.1.24.2021.JW2 " Wykonanie nakładki bitumicznej na drogach publicznych gminnych w Białej Podlaskiej - ul. Kościelna na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Długiej " Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-11 2021-08-26 12:00 --
ZP.271.1.21.2021.EZ2 Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. budowa obiektów małej architektury – Meble Miejskie Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-11 2021-08-26 12:00 --
ZP.271.1.22.2021.JW2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Jana III Sobieskiego (na odcinku od pawilonów do ul. Terebelskiej) oraz ul. Leszczynowej (na odcinku od ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego do ul. Sidorskiej) w Białej Podlaskiej w zakresie budowy/remontu chodnika w formie zaprojektuj i wybuduj.” Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-10 2021-08-25 12:00 --
ZP.271.1.23.2021.MCH2 Rozbudowa ulicy Zielonej i Łomaskiej w Białej Podlaskiej obejmująca budowę ścieżki rowerowej i chodników Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-10 2021-08-27 12:00 --
ZP.271.3.2.2021.MCH2 Stworzenie aplikacji do multimediów na ekspozycje do Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-29 2021-08-10 12:00 --
ZP.271.1.20.2021.MCH2 Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-22 2021-08-12 12:00 --
ZP.271.1.19.2021.JW2 Budowa 3 boisk ze sztuczną nawierzchnią z elementami małej architektury przy ul. Na Skarpie w Białej Podlaskiej Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-16 2021-08-04 12:00 --
ZP.271.2.1.2021.MCH2 Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem na ekspozycję do Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-13 2021-07-30 12:00 --
ZP.271.1.18.2021.MCH2 Rozbudowa ulicy Zielonej i Łomaskiej w Białej Podlaskiej obejmująca budowę ścieżki rowerowej i chodników Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-09 2021-07-29 12:00 --
ZP.271.1.17.2021.JW2 "Rozbudowa ulicy Janowskiej na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej w rejonie ronda im. Żołnierzy Wyklętych do Al. Jana Pawła II wraz ze skrzyżowaniem" Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-06 2021-08-02 12:00 --
ZP.271.1.16.2021.JW2 „Przebudowa ulic: Wandy Madler od km 0+131.00 do km 0+368.00 i ul. Stanisława Damrosza od km 0+149.81 do km 0+350.00 oraz budowa ulic: Władysława Bownika od km 0+002.50 do km 0+206.75, ks. Edmunda Barbasiewicza od km 0+000.00 do km 0+095.70 i Haliny Łuczyckiej od km 0+003.00 do km 0+227.16” Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-24 2021-07-09 12:00 --
ZP.271.3.1.2021.MCH2 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej - budowa hali sportowej oraz trybun wraz z zagospodarowaniem terenu Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-22 2021-07-01 12:00 --
ZP.271.1.14.2021.JW2 „Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach publicznych gminnych w Białej Podlaskiej.” Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-17 2021-07-02 12:00 --
ZP.271.1.15.2021.EZ2 " Budowa oświetlenia ul. Furmana w Białej Podlaskiej " Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-17 2021-07-06 12:00 --
ZP.271.1.13.2021.MCH2 " Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania piwnicy w budynku Urzędu Miasta Biała Podlaska " Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-11 2021-06-28 12:00 --
ZP.271.1.12.2021.MCH2 Budowa boiska do siatkonogi wraz z ciągiem pieszo-jezdnym i miejscami parkingowymi dla potrzeb Akademii Piłkarskiej TOP 54 w Białej Podlaskiej Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-02 2021-06-22 12:00 --
ZP.271.1.10.2021.EZ2 "Budowa placu sportowego typu SKATEPARK przy ul. Świerkowej w Białej Podlaskiej" Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-27 2021-06-14 12:00 --
ZP.271.1.11.2021.JW2 " Budowa ścieżki pieszo-rowerowej – etap I – na terenie miasta Biała Podlaska od ul. Żurawiej na zachód oraz budowa parkingu przy ul. Droga Wojskowa" Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-27 2021-06-14 12:00 --
ZP.271.1.9.2021.MCH2 Budowa oświetlenia ul. Kossaka, Chełmońskiego, Malczewskiego, Styki, Gierymskiego, Fałata w Białej Podlaskiej Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-10 2021-05-28 12:00 --
ZP.271.1.8.2021.JW2 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej – etap I – na terenie miasta Biała Podlaska od ul. Żurawiej na zachód oraz budowa parkingu przy ul. Droga Wojskowa Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-10 2021-05-27 12:00 --
ZP.271.1.7.2021.MCH2 Przebudowa stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej – budowa hali sportowej oraz trybun wraz z zagospodarowaniem terenu Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-06 2021-05-31 12:00 --
ZP.271.1.4.2021.JW2 Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. budowa obiektów małej architektury – Meble Miejskie Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-04-28 2021-05-14 12:00 --
ZP.271.1.5.2021.JW2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych - ul. Sitnicka w Białej Podlaskiej - odcinek od skrzyżowania z ul. Glinki do skrzyżowania z drogą krajową nr 2. Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-04-26 2021-05-11 12:00 --
ZP.271.1.6.2021.EZ2 Budowa ulicy Podmiejskiej w Białej Podlaskiej wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu. Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-04-23 2021-05-10 12:00 --
ZP.271.1.3.2021.MCH2 Wyznaczenie wraz z przebudową ścieżki rowerowej łączącej ścieżkę rowerową przy ul. Lubelskiej ze ścieżką rowerową przy Al. Tysiąclecia w Białej Podlaskiej. Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-03-18 2021-04-02 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa