Lista postępowań PZP

Pozycje 1-4 z 4  pokazuj  pozycji

ZP.271.2.3.2021.EZ2 Zakup licencji pakietu Microsoft 365 Apps for Education. Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-25 2021-09-06 12:00 --
ZP.271.1.26.2021.EZ2 „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 polegającej na budowie ścieżek rowerowych i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej Podlaskiej w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska” Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-20 2021-09-06 12:00 --
ZP.271.2.2.2021.MCH2 Dostawa i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania energią połączonego z portalem internetowym i serwisem on-line dla klientów końcowych w ramach zadania pn. „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska – II etap Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-13 2021-09-23 12:00 --
ZP.271.1.25.2021.JW2 „Budowa 3 boisk ze sztuczną nawierzchnią z elementami małej architektury przy ul. Na Skarpie w Białej Podlaskiej” Gmina Miejska w Białej Podlaskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-12 2021-09-07 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa